Antara Nafsu Dan Sabar

Nafsu bisa membuat seorang Raja menjadi Budak.
Sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi Raja.
– Imam Ghazali

 

Jiwa kerohanian dalam diri manusia menjadikan mereka makhluk yang begitu istimewa.
Pertama, jiwa tumbuhan yang memerlukan makan, tumbuh membesar dan hidup seperti manusia.
Kedua, jiwa kehaiwanan untuk bergerak dan mempunyai keinginan seperti nafsu syahwat dan sifat takut.
Ketiga, jiwa aqli atau qalbu untuk mendidik jiwa manusia berakhlak terpuji dan istimewa berbanding makhluk lain.

 

Ketiga-tiga jiwa ini berhubungan dan membantu manusia menguruskan nafsu dengan sebaik-baiknya.
Hanya dengan aqal, sabar dan istiqamah – manusia dapat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai hamba dan khalifah Allah SWT.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *